zaszlokMagyar English Deutsch

Szabolcs utcai Kórház teljes tetőfelújítása 

Megrendelő:

Acrogeneral Kft.

Helyszín:

Budapest, Szabolcs u. 33. Kórház 2. számú épülete

Kategóriák:
SzerkezetépítésÉpületkarbantartásMind
Cégünk 2021-ben elnyerte a Szabolcs utca 33. címen található kórház komplexum 2-es épületének tetőfelújítási pályázatát. A munkát 2022 januárjában kezdtük meg s az év májusában adtuk át.

A közel 700 m2 alapterületű tetőt szakaszosan haladva építettük újra. A régi ácsszerkezetből a jó állapotban lévő elemeket meghagytuk, a sérült, károsodott vagy alulméretezett elemeket és kapcsolatokat a favédelmi szakvélemény s helyszíni szemrevételezés szerint cseréltük, megerősítettük. Az ácsolatból hiányoztak korábban eltávolított elemek, azokat pótoltuk. A szerkezeti munkák részeként a tégla falazatot is szükség szerint újraépítettük és gombavédelmi szerrel kezeltük. A kéményeket elbontottuk.

A fedést korszerű, modern anyagokkal építettük újra. A teljes héjazat megújult anyagában, kiegészült tetőfóliázással, ellenlécezéssel, szellőző cserepekkel és rovarhálóval. A régi hóvágók helyett hófogórács került kiépítésre. A tetőbevilágítók és kibúvók száma kibővült. Továbbá kiépítettük az új villámvédelmi rendszert a függőleges leszállóágakig.

A tető bádogos munkáit is elvégeztük, köztük a vápalemezelést, esővízcsendesítő és ereszcsatorna kiépítést. A tető központi része, közel 50 m2, alacsony hajlásszögű, korcolt fémlemezfedéssel volt fedve. Ennek az ácsszerkezetét kiemeltük, újra deszkáztuk és új korcolt lemezfedést alakítottunk ki, amit összedolgoztunk a lépcsőház vápáival és szegőlemezivel.

A lépcsőház fedését régen bitumenes nehézlemezzel oldották meg. Ezt elbontottuk és helyette kialakítottunk egy egyenes rétegrendű PVC lemezszigetelésű tetőfedést, lejtést adó hőszigeteléssel.

A padlástérben kiépítettünk egy új járdarendszert.

 • A Csaba utcai szárny felújítás előtt
 • A Dózsa György úti szárny felújítás előtt
 • A Vágány utcai szárny felújítás előtt
 • A központi alacsonyhajlású tető a felújítás előtt
 • A tetőtér felújítás előtt
 • Bontás közbeni állapot
 • Bontás közbeni állapot
 • A szerkezetig visszabontott tetőben cseréltük a sérült elemeket
 • A szerkezetig visszabontott tetőben cseréltük a sérült elemeket
 • Felkerült a tetőfólia
 • A szerkezetig visszabontott tetőben cseréltük a sérült elemeket
 • Párhuzamosan végzett munkafolyamatok
 • Fogópárok cseréje
 • A háború óta hiányos szerkezetet pótoltuk
 • Kötőgerenda vég cseréje
 • A kötőgerendát megemeltük és megerősítettük
 • Az ellenlécek szegtömítő szalaggal kerültek fel
 • Készül a lécezés a Szabolcs utcai szárnyon
 • Távoli kép a Dózsa György útról
 • Felkerült a vápalemezelés és az alátétszőnyeg a csendesítő lemez alá
 • Az új ereszcsatorna felett csendesítő lemez került beépítésre, kezdődik a cserepezés is
 • A cserepeket az előírt számban viharkapoccsal rögzítettük
 • Az átszellőztetett tetőhéjazat alsó síkja
 • A különböző acélszerkezeteket bekötöttük a villámvédelembe
 • Felújított szakasz új kibúvóablakkal
 • Részben elkészült cserepezés, fent új bevilágító, lent új kibúvó
 • Az elkészült Csaba utcai szárny
 • Az elkészült Dózsa György úti szárny
 • Az elkészült Vágány utcai szárny
 • Az elkészült tetőről távoli kép
 • Az alacsonyhajlású tető szerkezetét felújítottuk és megemeltük
 • A tetőszakaszra teljes deszkafedés és alátétszőnyeg került
 • Elkészült a korcolt lemezfedés, a villámvédelem és a vápalemezelés
 • A vápalemezelés kapcsolata a lépcsőházi tetővel
 • A tetőt betonfödémig bontottuk, arra bitumenes kellősítés és körbe fémlemez merevítés került
 • A lapostetőre lépésálló hőszigetelést Ejot dübelekkel rögzítettük
 • Készül a PVC szigetelés a tetőn
 • A vápa csatlakozás az alacsony hajlású és lapos tető között
 • A csaposgerendafödémet egy részen feltártuk és a impregnáltuk
 • A feltárt födémszakaszt homokkal borítottuk
 • A padlástérbe járdát építettünk ki
 • A padlástérbe járdát építettünk ki
 • A padlástérbe járdát építettünk ki
 • A padlástérbe járdát építettünk ki
 • A padlástérbe járdát építettünk ki
 
Vissza a Referenciákhoz
© 2012 Altum Alpintechnika